Meklē šeit...
TOP

MĀJASLAPAS dzivotviegli.lv LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA
Lūdzu, iepazīstieties ar mājaslapas www.dzivotviegli.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem. Apmeklējot mājaslapu www.dzivotviegli.lv Jūs piekrītat mājaslapas lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat mājaslapas www.dzivotviegli.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem, nekavējoties pametiet mājaslapu.

PORTĀLĀ IZVIETOTĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
Mājaslapas apmeklētājiem ir aizliegts pārpublicēt jebkādu informāciju, kas izvietota www.dzivotviegli.lv bez mājaslapas īpašnieku atļaujas (pārpublicēšanas jautājumos lūgums sazināties ar [email protected]).

Ja mājaslapas autori ir devuši atļauju pārpublicēt informāciju komerciālos vai nekomerciālos nolūkos, obligātai ir jābūt atsaucei uz www.dzivotviegli.lv.

DROŠĪBA
www.dzivotviegli.lv mājaslapas lietotājiem ir stingri aizliegts izmantot programmatūru vai paņēmienus, kas var apdraudēt mājaslapu vai tā lietotājus. Konstatējot šos pārkāpumus bloga autoriem ir tiesības datus par ļaunprātīgo vai nelikumīgu darbību nodot trešajām personām.

Informācijas saņemšana
Piesakoties informācijas saņemšanai no Dzīvot Viegli, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā mēs to apstrādājam.

Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?
Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt savus klientus un uzlabot mājaslapas saturu, savukārt Jums saņemt Dzīvot Viegli pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Jūsu sniegtā personas datu informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums.

Kā mājaslapas www.dzivotviegli.lv lietotājs Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese un atsevišķos gadījumos vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm
Dzīvot Viegli var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus (piemēram, bezrindas.lv (SIA “Mikromaksājumi”), kas veic atbalsta pakalpojumus, nodrošinot kursu apmaksas iespēju internetā). Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību.
Dzīvot Viegli ir noslēdzis arī vienošanos ar Mailchimp par personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu adekvātu Jūsu personas datu aizsardzību.

Atteikšanās
Saņemot e-pastu no Dzīvot Viegli, kuriem Jūs pierakstījāties mājaslapā www.dzivotviegli.lv, Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas Dzīvot Viegli, par to nosūtot rakstisku paziņojumu uz e-pastu [email protected]

Sīkdatnes
Sīkdatnes (cookies) ir mājaslapas servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt mājaslapas izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes Dzīvot Viegli var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās mājaslapās, kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par mājaslapas www.dzivotviegli.lv lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

Sīkdatņu pieņemšana
Izmantojot mājaslapu www.dzivotviegli.lv, jūs piekrītat, ka mēs:
apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo mājaslapu, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu;
saglabājam datus par to, kurš interneta pārlūks un tehniskais nodrošinājums ir izmantots, apmeklējot mūsu mājaslapu;
individuāli pielāgojam vietni un tās saturu atkarībā no informācijas, kas iegūta pēc jūsu pēdējā apmeklējuma.

Ar sīkdatņu palīdzību Dzīvot Viegli mājaslapā apkopotā informācija var tikt izmantota arī tam, lai rādītu dažas reklāmas, kad internetā apmeklējat citas mājaslapas.

Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu
Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, interneta pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt “Nekad nepieņemt sīkdatnes”. Tad netiks saglabāta neviena Dzīvot Viegli, ne arī kādas citas mājaslapas sīkdatne.
Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad mājaslapa mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.
Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama mājaslapā http://www.aboutcookies.org

Datu integritāte un drošība
Dzīvot Viegli veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana
Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt sazinoties ar mums e-pastā [email protected] Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no Dzīvot Viegli, kā mājaslapas.
Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi – kādi Jūsu personas dati ir Dzīvot Viegli rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas.

Jautājumi par personas datu aizsardzību
Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā Dzīvot Viegli apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: [email protected]